Beheersing van verkeersmanagement – CHARM programma

CHARM is een samenwerkingsprogramma tussen Rijkswaterstaat (RWS) en Highways England (HE). Het doel van CHARM is de aanschaf, implementatie en beheer van een bestaand software systeem voor verkeersmanagement (ATMS = Advanced Traffic Management System) in de verkeerscentrales.

 • Klant Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
 • Locatie Delft / Utrecht, Nederland
 • Sector ICT
 • Duur Aug 2014 - nov 2016

VERKEERSMANAGEMENT: VAN DECENTRAAL NAAR CENTRAAL

De samenwerking tussen RWS en HE is ontstaan uit het gedeelde besef dat systemen op 14 verkeerscentrales in NL en UK aan vervanging toe zijn. De huidige beheerkosten van de systemen zijn relatief hoog zijn en de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling beperkt. Het programma CHARM opgericht dat bestaat uit 5 projecten:

 1. CHARM programma RWS & HEATMS System Provider – Aanschaf van een ATMS en implementatie van het systeem in 1 regionale Verkeerscentrale (VC).
 2. Roll Out – Uit rol van het ATMS in de overige VC’s.
 3. Operational Service Manager – Het beheer en onderhoud van het ATMS voor alle VC’s.
 4. PCP – Een pre-commercial-procurement project voor de ontwikkeling van nieuwe modules die kunnen aansluiten op het ATMS.
 5. System Assurance – is verantwoordelijk voor de (IV) assurance van de CHARM projecten.

INSPRINGEN OP RIJDENDE TREIN

Het nieuwe ATMS moet ervoor zorgen dat +/- 40 applicaties uit het IT-landschap van de verkeerscentrales worden vervangen. Dit vereist aanpassingen aan business processen en aan beheerprocessen. Bij de start van de opdracht (aug. 2014) was de aanbesteding gestart. Concrete resultaten waren behaald echter de beheersing en controle van de voortgang van het programma was niet inzichtelijk. Belangrijkste bevindingen waren:

 • Een detailplanning ontbrak.
 • Risico’s waren geïnventariseerd maar niet procesmatig beheerst.
 • Document management was niet ingericht.

De kracht van Goalkeeper in het CHARM programma lag daarbij niet alleen in de resultaatgerichte verzorging van een gezonde projecthygiëne, maar ook in het overtuigen van de omgeving om ervoor te zorgen die hygiëne op peil te houden. Met de samenstelling en de verschillende achtergronden in dit complexe en internationaal georiënteerde programma was dat geen geringe opgave.

Anton Sijtsema - Programmamanager CHARM ATMS bij RWS CIV
Benieuwd hoe andere klanten onze samenwerking ervaren hebben? Referenties

EEN NIEUWE MANIER VAN WERKEN

Voor de uitvoering van het project is gekozen voor een PRINCE-2 methodiek met een IPM rollenmodel (lees meer over het IPM-model). De IPM-rollen hebben uitleg gekregen over de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de processen van projectbeheersing. Voor uitvoering van de processen zijn diverse templates, registers en werkinstructies opgeleverd

LEARNING BY DOING

We zijn gestart met het opstellen van een aanbestedingsplanning met alle stakeholders. Deze gaf inzicht in het tijdspad en de kritieke activiteiten. Omdat het documentmanagement van groot belang was, is met de afdeling Inkoop een inventarisatie van alle aanbestedingsdocumenten gemaakt. Deze zijn in het configuratieregister en planning opgenomen en toegewezen aan projectteam leden.

Het risicoregister is geactualiseerd. Issues en changes zijn geregistreerd en voorgelegd voor besluitvorming. Een format om maandelijks te rapporteren over de voortgang van het programma is opgezet en gedeeld met de stuurgroep.

CHARM PROCESBESCHRIJVINGEN

Met de herijking van de business case is ook de financiële planning van het programma en alle deelprojecten inzichtelijk gemaakt. Dit gaf inzicht in de cashflow en het benodigde budget voor de komende jaren. Ook zijn de financiële baten van CHARM in kaart gebracht. Hiermee is het uitvoeren van batenmanagement mogelijk na de implementatie van het ATMS.

Tenslotte zijn alle projectbeheersing processen beschreven in een handboek. Deze zijn beschreven op basis van de geldende kaders, handreikingen en werkinstructies van RWS CIV. Met de oplevering van het ‘Handboek Kwaliteit’ is het programma CHARM klaar voor de volgende fase van het programma!

Ook interessant

Kwaliteitsmanagement systeem Coentunnel

Lees meer
 • Klant Coentunnel Company B.V.
 • Locatie Amsterdam, Nederland
 • Sector Infrastructuur
 • Duur Dec 2013 - dec 2014