Renovatie verkeerscentrale

Automatiseringssystemen spelen een cruciale rol bij het beheersen van technische en infrastructurele processen. Cofely Energy & Infra beheerst alle disciplines om de installatie en de verschillende onderdelen van die systemen op elkaar aan te sluiten. In een verkeerscentrale is snelle informatie-uitwisseling en effectieve samenwerking van groot belang voor de dienstverlening.

 • Klant Cofely Energy & Infra
 • Locatie Dordrecht, Nederland
 • Sector Industriele automatisering en infrastructuur
 • Duur Sept 2011 - Dec 2012

Processen niet ingericht

De verkeerscentrale van Noord-Oost Nederland is verantwoordelijk voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer op de snelwegen. Cofely Energy & Infra was voor de verkeerscentrale verantwoordelijk voor een uitbreiding van de bedieningsruimte, de installatie van nieuwe werkplekken en technologische voorzieningen.

Na een interne audit blijkt dat diverse projectprocessen niet of nauwelijks zijn geïmplementeerd. Een voorgestelde oplossing is het bemensen van de rol manager projectbeheersing. Deze rol is verantwoordelijk voor de integrale aansturing en uitvoering van alle projectbeheersing processen.

Tekortkomingen op kwaliteit

Aan de opdrachtgever was een vliegende start beloofd, echter na een aantal maanden bleek het tenderteam vervangen te zijn door een geheel nieuw projectteam. Uit een nulmeting van de projectbeheersing processen kwamen de volgende bevindingen naar voren:

 • Geen geaccepteerde planning door de opdrachtgever.
 • Diverse bevindingen en tekortkomingen op het kwaliteitsmanagement systeem.
 • Geen inzicht en controle op gebudgetteerde uren vs werkelijke uren

Door de tekortkomingen was er een betaling-stop opgelegd door de opdrachtgever. Dit zorgde uiteraard voor intensief management aandacht voor de noodzakelijke verbeteringen.

Richten, inrichten en verrichten

Het kwaliteitsmanagement systeem moest gaan voldoen aan de contracteisen.  Alle projectbeheersing processen moesten worden beschreven, geïmplementeerd en uitgevoerd worden gedurende de projectuitvoering.

Als eerste moest er een geactualiseerde planning komen. Na akkoord van de planning van de onderaannemers werd de planning met 85% betrouwbaarheid, op basis van een Monte Carlo analyse bij de opdrachtgever ingediend. Na akkoord kon het projectteam gaan sturen op de herziene mijlpalen.

Als projectmanager van het project Renovatie VCNON heb ik met Goalkeeper B.V. samengewerkt. 
Met de drive en enthousiasme van Goalkeeper B.V. werd ervoor gezorgd dat de projectprocessen weer conform de contractuele eisen werden beschreven in procesbeschrijvingen.

Laurens Conijn - Projectmanager Cofely Energy & Infra
Benieuwd hoe andere klanten onze samenwerking ervaren hebben? Referenties

Werkpakketten als basis voor beheersing

De beschrijving en implementatie van de beheersing processen financieel management, planning en kwaliteitsmanagement had de hoogste prioriteit. De Work-Breakdown-Structure werd de leidraad voor de planning, de financiën en het risicoregister. Na de inrichting van deze processen zijn de overige beheersing processen (o.a. issue & change management, risicomanagement en resource management) ingericht.

Planning, financien en processen op orde

Na een geslaagde systeemtoets, in het kader van systeemgerichte contractbeheersing, werden de tekortkomingen op het kwaliteitsmanagement systeem opgeheven. Ook werd de herziene versie van de planning geaccepteerd en daardoor werd de betalings-stop opgeheven.

Op basis van de herschreven projectbeheersing processen werden de diverse projectmanagement plannen (projectplan, kwaliteitsplan en organisatieplan) geaccepteerd. Voor de financiële controle werd een overzicht ontwikkeld dat de gewerkte uren versus de gebudgetteerde uren bewaakte, controleerde en het management signaleerde bij aankomende afwijkingen.

Volgens de ingediende planning is in december 2012 de gerenoveerde verkeerscentrale opgeleverd en in gebruik genomen.

Ook interessant

Projectbeheersing Havenbedrijf Rotterdam

Lees meer
 • Klant Havenbedrijf Rotterdam
 • Locatie Rotterdam
 • Sector Logistiek en infrastructuur
 • Duur Dec 2013 - Jan 2015