Projectbeheersing Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) beheert, exploiteert en ontwikkelt het Rotterdamse haven- en industriegebied. Het HbR is verantwoordelijk voor het handhaven van een veilige en vlotte afhandeling van de scheepvaart en investeert in de ontwikkeling van het bestaande havengebied, in nieuw haventerrein, en openbare infrastructuur.

 • Klant Havenbedrijf Rotterdam
 • Locatie Rotterdam
 • Sector Logistiek en infrastructuur
 • Duur Dec 2013 - Jan 2015

EEN HAVENBEDRIJF VAN WERELDKLASSE

De afdeling Port Development heeft als doelstelling het haven- en industriecomplex efficiënt, veilig, flexibel en toekomstvast te ontwikkelen door (passend binnen de omgeving) vervoersstromen en bedrijfsvestigingen te accommoderen en de beschikbare grond optimaal te benutten. Het Project Management Office heeft primair een interne rol en adviseert de projectmanagers en het afdelingsmanagement van de afdeling Port Development.

GEVOLGEN VAN EEN REORGANISATIE

Voor 2014 heeft het HbR een aantal reorganisaties ondergaan. Binnen de afdeling Port Development is de functie van Coördinator Projectbeheersing nieuw. De processen en procedures zijn beschreven, maar de invulling van de rol verschilt per medewerker. Om een plek te verwerven binnen de managementteams van de projecten was het van belang om snel de meerwaarde van de functie aan te kunnen tonen.

SPIN IN HET WEB IN DE PROJECTEN

De rol van Coördinator Projectbeheersing is zeer divers. Voor een project in de initiatiefase geldt een andere invulling dan voor een project in de realisatiefase.

In de initiatiefase ligt de nadruk op het proactief adviseren over scopebepaling, projectaanpak en mogelijke knelpunten voor het bereiken van de projectdoelen. In de realisatiefase ligt de focus op het proactief bewaken van het realisatie van het investeringsbudget. De uitvoering van de werkzaamheden is contractueel belegd bij een opdrachtnemer. De planning en de uitvoering van de werkzaamheden worden gecontroleerd/geauditeerd op basis van de actuele risico’s uit het risicoregister.

Simon heeft bij het Havenbedrijf laten zien dat hij projectbeheersing op hoog niveau beheerst. Daarnaast is het ook nog eens een fijne collega met humor.

Edwin Hupkes - Senior Projectdeveloper bij Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Benieuwd hoe andere klanten onze samenwerking ervaren hebben? Referenties

PROJECTEN IN DE HAVEN

De projectbeheersingsprocessen zijn uitgebreid beschreven in het kwaliteitsmanagementsysteem van het HbR. Op basis van de introductiegesprekken en beschikbare documenten is er voor ieder project een quick-scan uitgevoerd. Onderwerp van de scan was de inrichting en werking van de projectbeheersingsprocessen. Met de resultaten van de quick-scan is met de projectmanagers per project een aanpak opgemaakt om de prioriteit van de verbeteringen door te voeren.

OVERDRACHT VAN WERKZAAMHEDEN

Resultaten van de diverse projecten waren:

 • Goedkeuring van faseplannen voor projectuitvoering.
 • Afronding en decharge van een project.
 • Goedkeuring van investeringsvoorstellen.
 • Actieve sturing op de toprisico’s en op het risicoprofiel van de projecten.

Eind 2014 kwam er een interne medewerker beschikbaar voor de overdracht van alle lopende projecten. In een maand werden alle dossiers door middel van overdrachtsdocumenten en overdrachtsplanning over gedragen.

Ook interessant

Renovatie verkeerscentrale

Lees meer
 • Klant Cofely Energy & Infra
 • Locatie Dordrecht, Nederland
 • Sector Industriele automatisering en infrastructuur
 • Duur Sept 2011 - Dec 2012