Kwaliteitsbewustzijn RWS A-wegenteam

Het RWS A-Wegenteam is verantwoordelijk voor al het variabel en vast onderhoud aan de snelwegen in de regio Midden-Nederland. Snelwegen die in dit areaal zitten: A12, A27, A28, A6 en de Afsluitdijk. Met een totaal van drie prestatiecontracten en één DBFM-overeenkomst is het team zeer divers en toonaangevend binnen Rijkswaterstaat.

  • Klant Rijkswaterstaat A-wegenteam Midden-Nederland
  • Locatie Utrecht, Nederland
  • Sector Beheer en onderhoud infrastructuur
  • Duur Dec 2016 - Mei 2017

OPTIMALISATIE ZONDER KWALITEITSMANAGEMENT?

Het A-Wegenteam streeft bij alle werkzaamheden naar optimalisatie van proces en inhoud. Kwaliteitsmanagement is daarbij een middel dat inzicht en overzicht kan geven. Het managementteam was zich niet bewust van de bijdrage aan kwaliteit vanuit hun rol. Dit zorgde ervoor dat de aantoonbaarheid en bijdrage aan kwaliteitsmanagement niet expliciet zichtbaar was.

GEEN TIJD VOOR KWALITEIT

Binnen het RWS A-Wegenteam had de bewaking en monitoring van kwaliteitsmanagement stilgelegen. Doordat onderhoud nooit stopt, was het voor het projectteam lastig om naast hun werkzaamheden bewust bezig te zijn met kwaliteitsmanagement.

Het team had behoefte aan een kwaliteitsmanager die met en voor het team voldoende aandacht besteedt aan het realiseren van verbeteringen. Hiervoor moest het kwaliteitsbewustzijn een impuls krijgen.

HOE STIMULEER JE KWALITEIT?

De vraag van het team kon worden opgedeeld in twee deelvragen:

  1. De opgelopen achterstand in de disciplines risico- en kwaliteitsmanagement wegwerken.
  2. Een impuls geven aan het kwaliteitsbewustzijn van het team.

Hoe geef je een impuls aan het bewust werken aan kwaliteit in een projectteam? Met een op maat gemaakte aanpak samen met onze partner Cratos Consulting!

In een roerige tijd is mede door de inbreng van Goalkeeper in een korte periode een basis gelegd voor het kwaliteitsbewustzijn in het team. De inbreng kenmerkt zich door op een positieve manier resultaatgericht te zijn.

Martijn van Nugteren - Manager Projectbeheersing RWS A-wegen Midden-Nederland
Benieuwd hoe andere klanten onze samenwerking ervaren hebben? Referenties

KWALITEIT OP DE VOORGROND

Eerste stap was om de risicovolle processen conform de geldende kaders en richtlijnen in procesbeschrijvingen uit te werken. Risico-gestuurd werden audits en toetsen ingezet om de processen ‘auditproof’ te krijgen.

Om een impuls te geven werden interactieve workshops ingepland om kwaliteitsmanagement een boost te geven. Deze workshops hadden als doel om verwachtingen te managen, bewustzijn te creëren en tot actie over te gaan. Door deze werkvorm, en het door ons ontwikkelde volwassenheidsmodel, heeft het team haar huidige niveau en ambitieniveau voor kwaliteitsmanagement vastgesteld.

DOORPAKKEN!

In de workshops geformuleerde acties werden gekoppeld aan de doelstellingen van het team. Om voortgang te bewaken is een dashboard ontwikkeld. Dit dashboard geeft inzicht in welke verbetermaatregelen een bijdrage leveren aan het behalen van een of meerdere doelstellingen. Ook geeft het dashboard aan hoe ver het team is in het bereiken van haar doelstellingen.

In challenge gesprekken met actiehouders werd de status, voortgang en het effect van de verbeteringen besproken. Met een periodieke meting van het volwassenheidsniveau is bepaald of het ambitieniveau dichterbij is gekomen. Hiermee is met de inzet en betrokkenheid van het team de achterstand weggewerkt en bewustzijn gecreëerd voor kwaliteitsmanagement.

Ook interessant

Kwaliteitsmanagement systeem Coentunnel

Lees meer
  • Klant Coentunnel Company B.V.
  • Locatie Amsterdam, Nederland
  • Sector Infrastructuur
  • Duur Dec 2013 - dec 2014