Home » Diensten » Scope Management

HOEVEEL SCOPE KAN JE HEBBEN? 

Een scope is een omschrijving van het werk dat gedaan moet worden. Het kan betrekking hebben op een project, een deelproject maar ook een contract. De scope van het project bepaalt welke hoeveelheid werk gedaan moet worden om de projectdoelen en -resultaten te bereiken.

Beheerst en bewaakt uw projectdoelen bereiken?

Neem contact op

HET WERK OPKNIPPEN IN STUKJES

Een projectscope wordt naast een beschreven document ook weergegeven als structuur. Hiervoor moet de scope worden opgedeeld in werkpakketten. Gezamenlijk worden al die werkpakketten een Work-Breakdown-Structure (WBS) genoemd. Een WBS is hiërarchisch opgebouwd. Hierdoor zijn wijzigingen in de projectscope snel en overzichtelijk terug te vinden. De WBS is de basis van de gehele projectbeheersing inrichting.

GOKIT ALS SUCCESFACTOR

Geld, Organisatie, Kwaliteit, Informatie en Tijd  (GOKIT-methode) hebben onderlinge raakvlakken en zijn van invloed op de projectscope. Bijvoorbeeld: als werkzaamheden een vertraging hebben kunnen kosten hoger uitvallen omdat capaciteit van projectleden langer benodigd is. Elke wijziging (lees: change) moet worden goedgekeurd door de opdrachtgever. Als de GOKIT-factoren in samenhang zijn gestructureerd en actueel zijn, is er altijd goede sturingsinformatie beschikbaar.

Ook je scope beheersen op tijd, geld en kwaliteit?

Neem contact op met Jan Josse!