Home » Diensten » Risicomanagement

WAAROM RISICOMANAGEMENT?

Alle projecten hebben te maken met risico’s. De manier waarmee men omgaat met risico’s bepaalt in grote mate het succes van het project. Met risicomanagement worden risico’s op een gestructureerde manier in kaart gebracht en beheerst.

Sturen op beheersmaatregelen?

Neem contact op

RISICOMANAGEMENT STOPT NOOIT

Risicomanagement is een continu proces. Het proces begint met het identificeren van risico’s. De tweede stap is het toewijzen van risico’s aan risico-eigenaren en het kwantificeren van risico’s. Kwantificeren is het bepalen van de kans dat het risico optreedt en de impact op bijvoorbeeld tijd en geld indien het risico optreedt. De derde stap is het bepalen van beheersmaatregelen voor het reduceren van de impact of het wegnemen van oorzaken van de risico’s.

STRATEGIEËN VOOR BEHEERSING

Gedurende een project worden nieuwe risico’s geïdentificeerd. Daarnaast kunnen bekende risico’s veranderen door ontwikkelingen in het project. Het actualiseren van de risico’s is van essentieel belang. Door risico’s regelmatig onder de aandacht te brengen tijdens het project, zorg je ervoor dat de juiste afwegingen worden gemaakt en de juiste beheersmaatregelen worden genomen. Risicomanagement is pas succesvol wanneer de gehele (project)organisatie meedenkt en meedoet met risicogestuurd werken.

Wil je weten hoe jij risicogestuurd kunt werken?

Neem contact op met Jan Josse. Hij helpt je verder!