Home » Diensten » Retrospective

Wat is een retrospective?

Een retrospective gaat niet over de inhoud, maar het team reflecteert op het proces, de werkwijze en onderlinge relaties. Bij projecten met een Scrum werkwijze zijn retrospectives al een tijdje gebruikelijk. Naast de IT-sector zijn ze voor alle soorten projecten in te zetten. Met een retrospective kijk je terug op een bepaalde periode. In het geval van een Scrum project is dat een sprint, maar het kan ook een andere, vooraf gedefinieerde periode zijn.

Wil je ook leren van je projecten?

Neem contact op

Waarom een retrospective?

Een team bestaat uit verschillende individuen met eigen kwaliteiten en valkuilen. Samenwerken gaat niet altijd vanzelf. Als je regelmatig een Retrospective uitvoert, zorg je ervoor dat je team effectiever samenwerkt. Het creëert de mogelijkheid voor het team om zichzelf te beoordelen en een plan voor verbeteringen te maken.

In een eerder blog over een lerende organisatie beschreven we dat elke organisatie kan leren van klanten, de economie, medewerkers en technologische innovaties. Op die manier is een organisatie in staat om adequaat met verandering om te gaan.

Hoe werkt het?

Een Scrum Master (lees: facilitator) begeleidt de retrospective met elke keer een andere techniek en methodiek. De afwisseling zorgt voor een actieve houding van het team, terwijl de drie bespreekpunten altijd gelijk blijven:

  1. Wat ging goed tijdens de afgelopen periode?
  2. Wat kan beter?
  3. Welke concrete verbeterpunten gaan we uitvoeren in de volgende sprint?

Het team staat centraal, zíj leveren de informatie. De Scrum Master moedigt het team aan om het ontwikkelingsproces meer effectief en plezierig te maken. Aan het eind van de Retrospective heeft het team verbeteringen geïdentificeerd die ze zullen implementeren in de daaropvolgende periode.

Wil je ook leren van je projecten?

Een retrospective helpt je verder!