Home » Diensten » Project Management Ondersteuning

Project Management Ondersteuning

De afgelopen jaren zien steeds meer bedrijven de voordelen van PMO binnen hun projectorganisatie. Hoe complexer het project, hoe groter de behoefte aan een PMO’er. Dit vakgebied is heel breed. Hoewel er verschillende benamingen in omloop zijn, verstaan wij onder PMO: Project Management Ondersteuning. De rol van PMO kan verschillende verantwoordelijkheden omvatten.

Ook een spin in het web nodig voor je project?

Neem contact op

Continue ontzorging in het project

De PMO’er ontfermt zich over de interne organisatie van een project, waardoor de projectmanager zich kan richten op de externe omgeving. PMO is een support rol, waarbinnen diverse niveaus en specialisaties bestaan. De PMO’er voert veelal administratieve en secretariële taken uit, zoals agendabeheer, overleggen/evenementen organiseren en notuleren. In een andere invulling van de rol kan een PMO’er fungeren als klankbord voor het projectmanagement. Een belangrijke taak is zorg dragen voor betrouwbare en toegankelijke sturingsinformatie, zoals voortgangsrapportages. In deze rol adviseer je proactief aan het management over de status van het project, je maakt planningen en/of financiële analyses en draagt zorg voor verandermanagement.

“In de rol van PMO sta ik midden in het project. Ik zorg ervoor dat de overleggen zijn ingepland en de notulen op tijd bij de juiste personen terecht komen. Door overzicht en structuur kan er snel worden bijgestuurd wanneer nodig. Ik ondersteun de projectmanager en de rest van het projectteam in allerlei facetten. De projectmanager kan zich richten op het managen van de projectdoelen door mijn inzet.”

Christy de Jong - PMO bij Rijkswaterstaat
Benieuwd hoe andere klanten onze samenwerking ervaren hebben? Referenties

Een echte alleskunner

Afhankelijk van de behoeften binnen het project kan de rol op maat gemaakt worden. Je bent de linker- EN rechterhand van de projectmanager. Eigen inbreng is van groot belang. Competenties van een PMO’er zijn bijvoorbeeld: stressbestendig, aanhoudend, flexibel, toegewijd, pragmatisch en realistisch. Met een duizendpoot als PMO-er is de projectmanager en het team te allen tijde met elkaar verbonden en is er overzicht in het project.

Hoe kan PMO jouw project verbeteren?

Neem contact op met Christy