Home » Diensten » Procesmanagement

Procesmanagement

Om projecten te kunnen realiseren is de beschrijving van de processen enorm belangrijk. Met procesmanagement op basis van internationale standaarden (o.a. ISO 9001, 15288) richt Goalkeeper de processen voor u in. We helpen u ook om ze structureel te borgen.

Uw projectprocessen optimaliseren?

Neem contact op

Continue kwaliteitsverbetering

Processen zorgen ervoor dat een project beter beheersbaar is. Procesmanagement is het beschrijven van de processen. Kwaliteitsmanagement is het beheersen, bewaken en controleren van de processen, zodat ze worden uitgevoerd conform de beschrijving.

Wanneer de projectprocessen op basis van de P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act)-cirkel worden beschreven en ingericht, is de periodieke evaluatie van zowel de processen als de producten geborgd. Deze evaluatie zorgt voor continue kwaliteitsverbetering van de uitvoering van activiteiten en de op te leveren producten van het project.

Als projectmanager van het project Renovatie VCNON heb ik met Goalkeeper B.V. samengewerkt. 
Met de drive en enthousiasme van Goalkeeper B.V. werd ervoor gezorgd dat de projectprocessen weer conform de contractuele eisen werden beschreven in procesbeschrijvingen.

Laurens Conijn - Projectmanager Cofely Energy & Infra
Benieuwd hoe andere klanten onze samenwerking ervaren hebben? Referenties

Scheiden van proces en content

De projectprocessen zijn opgenomen in het kwaliteitsmanagementsysteem van het project. Dit systeem is gebaseerd op het kwaliteitssysteem van de organisatie. Alle projectprocessen worden met processchema’s in de procesplannen beschreven. In de processchema’s worden de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de teamleden weergegeven.

De P-D-C-A cirkel wordt doorlopen binnen elk deelproces. De uitvoering van elk deelproces start met het opstellen van een plan. Dit ‘contentplan’ geeft richting aan de uitvoering van de overige processen binnen het deelproces. Vervolgens doorloop je met één of meerdere processen de Do, Check en Act van het deelproces. Het ‘contentplan’ wordt periodiek geëvalueerd om eventuele verbeteringen/aanpassingen aan het plan door te voeren.

Wil je meer weten over procesmanagement?

Neem contact op met Simon Dijkshoorn!