Home » Diensten » Informatiemanagement

WAT WIL JE WETEN?

In onze huidige wereld is vaak een overvloed aan informatie. In organisaties is het lastig om de juiste informatie boven tafel te krijgen. Informatiemanagement is het efficiënte en effectieve beheer van de beschikbare informatie. De actuele, accurate informatie wordt gedeeld met de juiste personen, zodat het project beheerst en voorspelbaar verloopt.

Inzicht in je informatiestromen krijgen?

Neem contact op

VERTALING VAN STRATEGIE NAAR PRAKTIJK

In de projectbeheersing krijgt de discipline informatiemanagement vaak onvoldoende aandacht. Dit is zonde! Hiermee laten projecten een belangrijk sturingselement liggen. Informatie is een belangrijke schakel is tussen strategie en praktijk. Soms is in een bedrijf of project te weinig informatie, soms te veel en soms is het lastig de juiste informatie boven tafel te krijgen.

Wat leg je wel vast en wat juist niet? Kies je er voor om alle details vast te leggen, of alleen de hoofdlijnen? Het inrichten van een goed informatiesysteem en het vastleggen van alle documenten, afspraken en acties, besluiten (uit het project, maar ook uit de organisatie) en processen valt allemaal onder informatiemanagement. Als dit helder is vastgelegd geeft het een project handvatten om aan vast te houden en terug te kijken.

MEER DAN EEN ARCHIEF

Door het actueel houden van het projectarchief en het inzichtelijk houden van de verschillende informatiestromen, wordt informatie goed ontsloten. Daardoor worden de kaders waarbinnen een project zich kan bewegen voor iedereen duidelijk. Door middel van configuratiemanagement kan worden bijgehouden welke versie van een document is verstrekt en wanneer. Zodoende weten alle stakeholders wat de huidige baseline aan documenten is.

Meer weten over informatiemanagement?

Neem contact op met Jan Josse.