Home » Diensten » Financieel management

ALTIJD INZICHT IN UW FINANCIËN

Financieel management is het efficiënt en effectief beheren van het beschikbare geld op een zodanige manier dat de doelstellingen van het project worden bereikt.

Uw business case niet actueel?

Neem contact op

RECHTVAARDIGING VAN HET PROJECT

Vanaf de start van het project spelen de financiën een grote rol. Het project begint bij een opdrachtgever met een business case. Dit document is de zakelijke rechtvaardiging van het project. Gedurende het project is de opdrachtgever (in samenwerking met de controller) de bewaker van de business case. Bij een fase-overgang of scopewijziging moet het document geactualiseerd worden. Aan het eind van project verantwoordt de opdrachtgever welke baten uit de business case zijn gehaald.

THERMOMETER VAN HET PROJECT

Onderdeel van de goedkeuring van de business case is de project raming. Een SSK (Standaard Systematiek voor Kostenramingen) is een risico-gestuurde manier om de benodigde kosten van het project te ramen. Deze raming wordt gedurende het project geactualiseerd aan de hand van nieuwe informatie.

Voor projecten is inzicht in de financiële realisatie van het budget van groot belang. Het is één van de stuurdisciplines van het project dat aangeeft hoe het project verloopt.  Met integrale projectbeheersing wordt in nauwe samenhang met de disciplines risicomanagement en planningsmanagement gestuurd op een succesvolle uitvoering van het project.

Meer weten over financieel management?

Neem contact op met Simon