Is je werk het resultaat of het resultaat je werk?

Voor 37% van de ondernemers in het MKB is uurtje factuurtje een veel gebruikt contract in de zakelijke dienstverlening. Uit het onderzoek van de MKB Barometer voor Zakelijke Dienstverlening 2018 blijkt dat naast ‘uurtje factuurtje’ steeds vaker wordt gezocht naar andere modellen. Resultaatgericht werken en producten leveren op basis van vaste afspraken is een van die modellen. Een positieve ontwikkeling, zeker bij projectmatig werken! De meest populaire modellen zijn: vaste prijs projecten en abonnementen.

Resultaatgericht werken in jouw project?

Neem contact op

Kan het ook anders?

Veel bedrijven vinden het lastig om deze verandering te maken. Bij vacatures wordt vaak het FTE getal opgenomen maar niet de benodigde resultaten. Dit soort inzet-contracten geven een verplichting om aanwezig. Met de huidige ontwikkelingen, is dat achterhaald.

Wat is resultaatgericht werken precies? Uit de MKB Barometer blijkt dat 30% van de ondernemers het lastig vindt om hun diensten te vertalen naar producten. Bij projectmatig werken is dat zeer goed mogelijk. Voorbeelden van producten zijn een maand agendabeheer, opleveren van een capaciteitsplanning of het uitvoeren van een risicosessie. Op basis van de eisen en wensen van de klant is voor ieder product een prijs bepaald op basis van hoeveel tijd een professional gemiddeld met het product bezig is.

Wij willen onze klanten zo goed mogelijk bedienen. Daar past een resultaat afspraak perfect bij! Voor een aantal klanten (o.a. Rijkswaterstaat) werken wij resultaatgericht. In deze vorm krijgt de klant alleen een factuur voor opgeleverde en geaccepteerde producten.

Van dienst naar product

Steeds vaker worden inzetcontracten op basis van FTE omgezet naar resultaatgerichte opdrachten. Door deze verandering worden opdrachten concreter en meetbaar gemaakt. In maart van dit jaar hebben wij zelf een onderzoek gedaan naar de opkomst en behoefte van resultaatgericht werken. Daaruit bleek dat veel respondenten de onderstaande voordelen van resultaatgericht werken te herkennen:

  • Vooraf afgesproken producteisen.
  • Betalen wanneer de producten voldoen.
  • Vooraf afgesproken productprijzen.
  • Aantoonbaar wanneer de producten voldoen.

Aantonen dat een product voldoet

Volgens de respondenten worden de geleverde prestaties van ingehuurde specialisten als volgt beoordeelt:

  • 47% op basis van vooraf afgesproken prestatie-eisen of beoordelingscriteria vanuit de organisatie.
  • 40% beoordeelt de prestaties (daarnaast) op basis van gevoel.

Wanneer een organisatie producten en bijbehorende resultaten heeft gedefineerd ontstaat er geen discussie over wanneer een dienst goed is. Wensen of producten die niet bij de start van de opdracht zijn gedefinieerd worden vaak opgenomen in een ‘strippenkaart’ abonnement. Hiermee kan de klant een specifieke wens laten uitwerken die niet concreet toe te wijzen is aan een product. Belangrijk bij een resultaatgerichte opdracht is om vooraf de product en proces eisen met elkaar vast te leggen. Dit is de basis van de gehele opdracht. Zodoende is het verifiëren of producten voldoen aan alle eisen een stuk eenvoudiger.

Een Resultaat Meet systeem (RMS) is geschikt om de verificatie van producten te automatiseren. Op deze manier verifieert de professional of het product ook aan de (product en proces) eisen voldoet. Als het product is geverifieerd kan de klant het definitieve product en inclusief eisen accepteren. Aan het eind van de maand rolt een factuur uit het RMS met alle goedgekeurde producten. Met daarop geen cent (of uur) te veel voor de klant!

Meer weten over resultaatgericht werken en projectbeheersing?

Neem contact op met onze specialist Fayaaz!

«
»