Referenties waar we trots op zijn

ENGIE, Havenbedrijf Rotterdam, RWS CIV,  Coentunnel Company en RWS A-wegen. Op deze pagina zijn de projecten te bekijken die we zelfstandig of in combinatie met partners hebben uitgevoerd.

Getraind worden in integrale projectbeheersing?

Neem contact op

Kwaliteitsbewustzijn RWS A-wegenteam

Goalkeeper was verantwoordelijk voor de oplevering van diverse kwaliteitsmanagementproducten (o.a. kwaliteitssysteem, audits, toetsen en verbeteringenregister) met een resultaatverplichting. Daarnaast droegen we bij aan het kwaliteitsbewustzijn met een aantal workshops om verwachtingen, ambitie en acties voor verbetering van kwaliteitsmanagement in kaart te brengen.

Lees meer

Beheersing van verkeersmanagement – CHARM programma

Inrichting en uitvoering van projectbeheersing bij Rijkswaterstaat CIV voor het programma CHARM. Een installatie en configuratie van een nieuwe verkeersmanagementsysteem voor alle verkeerscentrales van Nederland en Engeland.

Lees meer

Projectbeheersing Havenbedrijf Rotterdam

Als coördinator projectbeheersing verantwoordelijk voor de planning, risico’s, financiën en kwaliteit van diverse infra, waterbouw- en renovatieprojecten bij het Havenbedrijf Rotterdam.

Lees meer

Kwaliteitsmanagement systeem Coentunnel

Inrichting en beschrijving van de processen van het Kwaliteitsmanagement Systeem voor de exploitatiefase van het DBFM (Design, Build, Finance en Maintain) project Capaciteitsuitbreiding Coentunneltracé.

Lees meer

Renovatie verkeerscentrale

Als manager projectbeheersing bij Cofely Energy & Infra verantwoordelijk voor de aansturing van, rapportage over en uitvoering van de projectbeheersing processen voor de renovatie van de RWS verkeerscentrale.

Lees meer