Een lerende organisatie, hoe krijg je die?

Elke organisatie kan leren van klanten, de economie, medewerkers en technologische innovaties, als ze ervoor open staan. Op die manier is een organisatie in staat om adequaat met verandering om te gaan. Het is belangrijk om geleerde lessen mee te nemen naar een volgend project. Dit is een stap die vaak onvoldoende wordt geborgd. Hoe zorg je ervoor dat je blijft leren en verbeteren als organisatie?

In drie stappen een lerende organisatie worden?

Vertel mij daar meer over!

Hoe richt je lerend vermogen in?

Om een lerende organisatie te ontwikkelen en geleerde lessen te borgen, gebruiken wij het kader hiernaast. Het is verdeeld in drie onderdelen.

Proces – Een lerende organisatie heeft een ‘lessons learned’-proces. Werk deze processen voldoende uit optimaliseer het proces aan de hand van de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus.

Personeel – Om vooruitgang te realiseren is personeel nodig dat continu streeft naar verbetering. Belangrijk hierin is om een cultuur en omgeving te creëren die het mogelijk maakt om te leren en te verbeteren. Dit kan ondersteund worden door kaders, handreikingen en tools aan te bieden.

Systeem – Naast een cultuur en proces is een systeem om lessons learned te verzamelen en te delen essentieel. Het systeem moet volledig geïntegreerd zijn in de bedrijfsvoering. Op die manier kan het de organisatie helpen om te leren van ‘fouten’.

Balans tussen de drie onderdelen is hierbij zeer belangrijk. Uit een Harvard Business blog over ‘Building a Learning Organization‘ lees je hieronder twee voorbeelden van bedrijven die hun proces, systeem en personeel op inspirerende wijze in balans hebben gekregen.

Voorbeelden om van te leren

1) Boeing had problemen na de oplevering van de vliegtuigmodellen 737 en 747. Ze besloten een werkgroep op te richten. Deze werkgroep heeft drie jaar alle ‘lessons learned’ verzameld. Honderden aanbevelingen werden gebundeld voor toekomstig gebruik. Leden van de werkgroep werden ingezet bij de bouw van nieuwe Boeing modellen. Gevolg: de meest succesvolle en foutvrije oplevering in de geschiedenis van Boeing.

2) Xerox wilde een systematische manier van problemen oplossen implementeren. Hiervoor werd een programma ‘Leadership Through Quality’ gestart. Hieruit ontstond een 6-staps proces voor alle besluiten in de organisatie. Alle medewerkers werden getraind in dit programma. Gevolg: Een gemeenschappelijke taal en een consistente organisatie-brede aanpak voor het oplossen van problemen.

Deze voorbeelden tonen aan dat een lerende organisatie: haar processen op orde heeft, haar personeel traint en stimuleert en een bruikbaar systeem heeft om lessen te verzamelen en delen. Een lerende mindset wordt uitgedragen door het management en krijgt handen en voeten door het personeel. Je wilt niet alleen een lerende organisatie worden, maar ook zorgen dat je het blijft!

Wil je de lessons learned borgen in jouw organisatie?

Simon kan je daarbij verder helpen!

«
»