Home » Diensten » Kwaliteitsmanagement

DE KLANTVRAAG IS COMPLEX

Stilstand is achteruitgang. Klantvragen veranderen en worden complexer. Een organisatie moet ontwikkelen om te kunnen blijven voldoen aan de vraag van de klant. Om dit aantoonbaar en gestructureerd te kunnen doen, is kwaliteit en ook kwaliteitsmanagement van groot belang.

De kwaliteit beheersen in je project?

Neem contact op

PLANNEN, DOEN, CONTROLEREN EN BIJSTUREN

Kwaliteitsmanagement is geen afgebakend vakgebied. Het zorgt ervoor dat de gehele organisatie gestructureerd en aantoonbaar bezig is met het verhogen van de kwaliteit van haar producten en diensten. Dit gebeurt door middel van het beheersen, controleren en optimaliseren van alle processen. Hiervoor wordt de Deming Circle van Plan, Do, Check en Act (PDCA) toegepast. Kwaliteitsmanagement houdt in dat de gehele organisatie zich ervan bewust is dat bestaande processen altijd voor verbetering vatbaar zijn.

BEWAKING EN VERBETERING

Met behulp van de PDCA-cyclus kan op een gestructureerde manier aan kwaliteitsverbetering worden gewerkt. Door bewust deze vier stappen te doorlopen voor elk proces, is gerichte bijsturing van beleid- en procesoptimalisatie mogelijk. Veel organisaties doorlopen niet de volledige PDCA-cyclus. Terwijl de laatste stappen ervoor zorgen dat een organisatie leert en bijstuurt indien nodig.

Wil je weten hoe kwaliteitsvolwassen je project is?

Neem dan contact op met Jan Josse. Hij kan je verder helpen!